tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Kadra Liceum Ogólnokształcącego

mgr Magdalena Wontek

Dyrektor Szkoły
 
mgr Barbara Bucka

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych, wychowawca klasy PANLO-3
mgr Robert Górniak

Wicedyrektor ds. Komunikacji, wychowawca klasy PANLO-1
mgr Aneta Psój

Guru Sekretariatu
 mgr Karolina Sokołowska

język polski
 
mgr Iwona Wilczyńska

język polski
 
mgr Jagoda Hartel

język angielski, wychowawca klasy PANLO-1
mgr Małgorzata Strąk

język angielski, wychowawca klasy PANLO-2mgr Klaudia Jochymek

język niemiecki, wychowawca klasy PSP-4α
mgr Paulina Latosińska

język hiszpański, wychowawca klasy PSP-4ω
mgr Dorota Kolany

matematyka
 
mgr Agnieszka Mizerska

fizyka
 mgr Marek Rzepka

historia, WoS
 
mgr Tomasz Majewski

geografia
 
mgr Paulina Podolska

biologia, chemia
 
dr Piotr Tkacz

informatyka
 mgr Damian Pawęzowski

wychowanie fizyczne, EdB
 
mgr Sławomir Józef Matuszewski,

katecheta, religia
dr Monika Polaczek,

etyka, filozofia
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".