tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Kadra Liceum Ogólnokształcącego

mgr Magdalena Wontek

Dyrektor Szkoły
 
mgr Barbara Bucka

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
mgr Robert Górniak

Wicedyrektor ds. Komunikacji
mgr Aneta Psój

Guru Sekretariatu
 mgr Iwona Wilczyńska

język polski
 
mgr Jagoda Hartel

język angielski, wychowawca klasy PANLO-3mgr Paulina Latosińska

język hiszpański
mgr Dorota Kolany

matematyka
 
mgr Barbara Bucka

historia
 
mgr Marek Rzepka

Wiedza o społeczeństwie
 mgr Tomasz Majewski

geografia
 
mgr Marta Szeja

biologia
 
dr Andrzej Misiołek

chemia
 
mgr Dariusz Gałka

informatyka
 mgr Katarzyna Czajęcka

wychowanie fizyczne
 
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".