tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Oferta

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY
Uwaga! W okresie obowiązywania rozporządzenia o ograniczeniu funkcjonowania placówek oświatowych oferta może być ograniczona ze względu na brak możliwości realizacji


opiekę pedagogiczną od 7.00 - 17.00,

zespoły klasowe do 18 osób,

zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych od klasy pierwszej przeznaczoną na realizację programów autorskich,

przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,

rozszerzony program języka angielskiego

w klasie pierwszej 4 godziny tygodniowo,

od klasy drugiej 5 godzin tygodniowo w podziale na grupy zaawansowania,

język niemiecki lub hiszpański od klasy czwartej,

zajęcia informatyczne od klasy pierwszej,

naukę pływania na basenie,

inne, atrakcyjne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (taniec, capoeira),

zajęcia świetlicowe rozwijające zainteresowania dzieci,

warsztaty pozalekcyjne (organizowane w przypadku zebrania odpowiednio dużej grupy zainteresowanych):
matematyczne,
logiczne,
przyrodnicze,
literackie,
redakcyjne,
informatyczne,
plastyczne,
wokalne,
origami,
teatralne,
kulinarne,
fotograficzne,
szachowe,
scrabble
piłka nożna, koszykówka

opiekę logopedy, pedagoga, ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

terapię pedagogiczną dla dzieci dysfunkcyjnych,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach 1-3,

zajęcia dla dzieci zdolnych.


DODATKOWO

możliwość skorzystania z nauki wybranego języka obcego,

wyjazdy integracyjne, wycieczki, wyjścia do kina, teatru,muzeum,

zieloną szkołę od klasy pierwszej,

obozy letnie i narciarskie w kraju i za granicą,

śniadania i obiady.
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".