tradycja i nowoczesność

atrakcyjne metody nauczania

szeroki wybór zajęć dodatkowych

zespoły klasowe do 18 osób


Kadra

mgr Magdalena Wontek

Dyrektor Szkoły
 
mgr Barbara Bucka

Wicedyrektor ds. Dydaktycznych
 
mgr Robert Górniak

Wicedyrektor ds. Komunikacji
 
mgr Aneta Psój

Guru Sekretariatu
 mgr Urszula Rogalska

doradztwo zawodowe, terapeuta pedagogiczny
mgr Agnieszka Maciejewska

wych. świetlicy młodszej
Alina Szydłowska

wych. świetlicy starszej
 
mgr Magdalena Długosz-Zawartka

wychowawca klasy PSP-1αmgr Renata Ciszewska

wychowawca klasy PSP-1ω
 
mgr Edyta Łubińska

wychowawca klasy PSP-1γ
 
mgr Ewelina Szostak

wychowawca klasy PSP-2α
 
mgr Marzena Szydłowska

wychowawca klasy PSP-2ω
 mgr Joanna Miecznik-Warda

wych. klas PSP-3α i PSP-3ω
mgr Anna Lorenc

język polski
 
mgr Dominika Żarska

język polski, wychowawca klasy PSP-7α
mgr Karolina Sokołowska

język polski
 mgr Iwona Wilczyńska

język polski
 
mgr Monika Ankiewicz

język angielski, wychowawca klasy PSP-5α
mgr Katarzyna Lis

język angielski
 
mgr Jagoda Hartel

język angielski, wychowawca klasy PANLO-1mgr Małgorzata Strąk

język angielski, wychowawca klasy PANLO-2
mgr Karolina Buczek

język angielski
 
mgr Robert Górniak

język angielski, wychowawca klasy PSP-5ω
mgr Agnieszka Morawska

język angielski, WF
 mgr Klaudia Jochymek

język niemiecki, wychowawca klasy PSP-4α
mgr Paulina Latosińska

język hiszpański, wychowawca klasy PSP-4ω
mgr Agnieszka Sadowska

matematyka, wychowawca klasy PSP-6ω
mgr Dorota Kolany

matematyka
 mgr Agnieszka Mizerska

matematyka, fizyka, wychowawca klasy PSP-7ω
mgr Barbara Bucka

historia, wychowawca klasy PSP-8
 
mgr Marek Rzepka

historia, WoS, etyka, wychowawca klasy PSP-5γ
mgr Tomasz Majewski

przyroda, geografia, wychowawca klasy PSP-6γmgr Paulina Podolska

biologia, chemia
 
mgr Olga Ginalska

muzyka, plastyka, technika, wychowawca klasy PSP-6α
mgr Dariusz Gałka

informatyka
 
dr Piotr Tkacz

informatyka
 mgr Justyna Lasoń

wychowanie fizyczne
 
mgr Monika Kania

wychowanie fizyczne
 
mgr Damian Pawęzowski

wychowanie fizyczne
 
dr Monika Polaczek

etyka, filozofia
 X. mgr Stefan Wielgomas

religia
 
mgr Sławomir Józef Matuszewski

katecheta, religia
Wirtualny Dzienniczek


Miejsce dla rodziców i uczniów, elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego dzienniczka,
gdzie można na bieżąco obejrzeć efekty nauki naszych uczniów.

Czy wiesz, że...

26 czerwca 1994 roku Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych i decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

Nauka odbywa się maksymalnie w osiemnastoosobowych zespołach klasowych. Nauczyciele stosują ciekawe formy i niekonwencjonalne metody pracy.

Uczniowie mają komfortowe warunki do zdobywania wiedzy. Posiadamy pracownie przedmiotowe, komputerowe, siłownię, świetlice oraz do dyspozycji salę gimnastyczną i basen.

Naszym dzieciom obcy jest stres szkolny. Tutaj uczą się i odpoczywają w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa, wolni od zagrożeń fizycznych i psychicznych.

W 2005 roku Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" jako jedyna placówka niepubliczna w Sosnowcu otrzymała certyfikat "Śląskiej Szkoły Jakości".